ගැබිණි කාලයේ ලිංගික සම්බන්දතා

අපේ සමාජයේ ගොඩක් අයට මේ දෙය ප්‍රශ්නයක් වුනත්, වැඩිය කතා බහ නොකරන දෙයක්. ඔයාලා මොකද හිතන්නේ ගැබිණි කාලයේ පවත්වන ලිංගික සම්බන්දතා ගැන? ඔයාලා හිතන්නේ pregnant කාලයේ ඒ වගේ සම්බන්දකම් පවත්වන එක හොද නැහැ කියලද? ඇත්තටම, ගැබිණි කාලයේදී, ඔයාගේ වෛද්‍යවරයා, ඔයාගේ යම් රෝගී තත්වයක් නිසා ඒවගේ සම්බන්දකම් පවත්වන්න එපා කිවොත් මිසක්, ඔයා සැමියා එක්ක පවත්වන් ආ ඒ sexual activities දිගටම පවත්වන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට හිතෙයි කුසේ සිටින බබාට එකෙන් බලපෑමක් නැද්ද කියල. නැහැ, ඔබේ කුසේ සිටින බබාට, ඔබේ ගර්භාෂය තුල හොද ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා (amniotic fluid තිබෙන නිසාත්). ඒක නිසා intercourse න් කිසිම හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නෑ බබාට. හැබැයි ඔයාට කලින් miscarriages වෙලා හෝ වෙනයම් රෝගී තත්වයක් තිබේනම්, වෛද්‍ය උපදෙස් අනුව මෙම සම්බන්ධකම් පවත්වන්න.

කොහොම වුනත්, ඔයාට මේ සම්බන්දයෙන් පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ඇති කියල අපි හිතනවා. ඉතින් බලන්න, ඔයාටත් මේ කියන ප්‍රශ්න තියෙනවද කියල.

මම මේ සම්බන්දයෙන් මගේ husband එක්ක කථා බහ කරන්න ඕනිද?

ඔව්, ඔයාලා දෙන්නගේ හැඟීම් සහ ආශාවන් හොදින් තේරුම් ගැනීමට ඔයා, ඔයාගේ සැමියා එක්ක (විශේෂයෙන් මේ ගැබිණි කාලයේ)සාකච්ජා කල යුතුයි.