මොකක්ද මේ කොරෝනා වෛරසය?

ඇත්තටම මේ රෝගය මුලින්ම බෝවන බව හඳුනා ගත්තේ සතුන්ගෙන් (නාගයන්, මත්ස්‍යයන්, වවුලන්). හැබැයි දැන් එය මිනිසාගෙන් මිනිසාටද බෝවිය හැකි බව තහවුරු කරගෙන තියෙනවා. 2019 දෙසැම්බර් 31 වන දින, මුල්වරට චීනයේ හුබෙයි පළාතේ වුහාන් නගරයෙන් හේතුවක් නිශ්චිතව හඳුනා නොගත් නියුමෝනියා වසංගත රෝග තත්වයක් වාර්තා වී තිබුනා.

නමුත් 2020 ජනවාරි 7 වන විට එය නව කොරෝනා වෛරසය බව හඳුනා ගෙන තිබුනා.

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත බවට තහවුරු කරන ලද පළමු රෝගියා 2020 ජනවාරි 27 වන දින වාර්තා වුනා. එම පුද්ගලයා චීන ජාතිකයෙකු වන අතර ඊට සති 2 කට පෙර සංචාරකයෙකු ලෙස දිවයිනට පැමිණ තිබෙනවා.